kater poes
draagt verdunning
draagt Nonagouti
draagt verdunning
draagt Nonagouti
katertjes
poesjes
Achter de mogelijke kleuren
en tekening worden tussen de
[ ] haken de mogelijke
genotypen aangegeven:

  [d]  Draagt verdunning
  [D] Draagt geen verdunning
  [a]  Draagt nonagouti
  [A] Draagt geen nonagouti
  []   Er is geen uitslag mogelijk
  [x/-x]: Er kunnen zowel kittens
          komen die x dragen als
          ook die geen x dragen

Bij de dominante genen wit en zilver
wordt geen onderscheid gemaakt
tussen homozygoot en heterozygoot.
Voor de combinatie van het
kleurresultaat wordt altijd uitgegaan
van heterozygote ouderdieren. Hierbij
kunnen dus zowel kittens uit komen
die wel of geen zilver / wit dragen.

Bij homozygote vererving van wit of
zilver hebben de kittens zeker wit of
zilver.